چگونه می توان از طریق استخراج کونوس کوین (CCA) پول درآورد؟

چگونه می توان از طریق استخراج کونوس کوین (CCA) پول درآورد؟

آیا می خواهید از طریق استخراج کونوس کوین پول درآورید؟ می توانید پاداش 1.5 کونوس کوین را بدست آورید. اما قوانینی وجود دارند.

اول از همه، باید یک تراستد نود (Trusted Node) باشید. به این معنی که باید یک نود با حداقل 500،000 کونوس کوین باشید. قبل از هر چیز باید این شرط را داشته باشید.

شرط دوم این است که پاداش ها تنها پس از ایجاد بلوک شماره 98500 داده می شوند.

شرط سوم این است که ایجاد بلوک ها باید در یک بازه زمانی مشخص صورت بگیرد. هر بلوک باید 7.5 دقیقه پس از بلوک قبلی ایجاد گردد.

اگر تمام این موارد را رعایت کنید پاداش 1.5 کونوس کوین (CCA) را دریافت خواهید کرد. اما سکه های دریافتی را نمی توانید بلافاصله خرج کنید. یک شرط چهارمی هم وجود دارد.

شرط چهارم این است که سکه های دریافتی تان باید 100،000 تایید بخورند تا بتوانید آنها را خرج کنید.

و به این طریق می توانید از طریق استخراج کونوس کوین پول درآورید.

fa.counos.io