استخر استخراج چیست؟

استخر استخراج چیست؟

یک استخر استخراج در حقیقت مجموعه ای از ماینرها است که قدرت پردازش و منابع خود را کنار هم گذاشته تا یک رمزارز را استخراج کنند. با افزایش سختی یک رمزارز، استخراج آن نیز سخت تر خواهد شد چراکه به قدرت پردازش بیشتری نیاز خواهد داشت. همین موضوع نیازمند برق و انرژی بیشتر و در نهایت هزینه های بیشتر است. این مسئله اغلب برای یک ماینر بیش از اندازه هزینه بر می باشد. به همین دلیل ماینرها گروه هایی را تشکیل می دهند تا هزینه های استخراج را کاهش دهند.

هر رمزارز استخر استخراج مخصوص خود را دارد. اگر می خواهید یک رمزارز را استخراج کنید می توانید به استخر استخراج آن متصل شوید و در عمل به تعداد زیادی از ماینرهای دیگر بپیوندید که در استخراج آن رمزارز سهیم هستند تا کارآمدی این عمل افزایش پیدا کند.

مانند دیگر رمزارزها، کونوس کوین (CCA) نیز استخر استخراج خود را دارد. با پیوستن به استخر استخراج کونوس کوین (CCA) می توانید CCA استخراج کنید. همچنین، استخر استخراج کونوس کوین اولین تراستد نود (Trusted Node) در این شبکه است و با پیوستن به این استخر استخراج قادر خواهید بود بیشترین بهره را از استخراج کونوس کوین (CCA) ببرید.

fa.counos.io